Klub Karate Tradycyjnego
BIŁGORAJ

Klub Karate Tradycyjnego Biłgoraj

ul. Jana Matejki 9
23-400 Biłgoraj
tel. 601085906
email: bilgoraj.karate@wp.pl
Numer konta: 09 1020 5385 0000 9802 0161 9154

Deklaracja członkowska
Ochrona danych osobowych
Przypominamy o konieczności posiadania indywidualnej licencji członkowskiej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Obowiązuje ona WSZYSTKICH trenujących karate (zgodnie z zarządzeniem PZKT). Wykupienie licencji jest warunkiem udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd. Wpłaty za indywidualne licencje członkowskie PZKT : 58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane: Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty, np. „Jan Nowak, ur. 12.01.2005, Klub Karate Tradycyjnego Biłgoraj”.